KATILIMCILAR

İstanbul Müzakerelerine katılım davet usulü olmakta ve katılımcılar yaklaşık 25 farklı ülkeden; araştırmacı, akademisyen, iş adamı, sivil toplum üyesi, gazeteci, aksiyoner gibi mesleklere mensup bilim, düşünce, kanaat öncülerinden oluşmaktadır. Ülkemizden açılış programına ayrıca devlet, il ve ilçe protokolü davet edilecektir.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Comments are closed.