TARİHÇE

“İstanbul Müzakereleri Birinci Yürütme Kurulu Toplantısı” 12-13 Ocak 2013 tarihleri arasında İstanbul Pendik’te gerçekleştirildi. Pendik Belediyesi ve Siyaset Müzakereleri Merkezi Derneği’ne bağlı faaliyet gösteren Sivil Diplomasi Merkezi işbirliğinde icra edilen toplantıya Yürütme Kurulu üyesi olarak yirmiyi aşkın ülkeden otuza yakın akademisyen, yazar, düşünür, medyacı ve sivil toplum temsilcisi katıldı.
Düzenlenen toplantının ana amacı; “Ortak Değerlerden Ortak Geleceğe” sloganıyla İstanbul Müzakereleri Toplantısının fikri, arka planı, amaç, kapsam ve yöntemi üzerinde istişarelerde bulunmak ve gerçekleştirilecek olan uluslararası mahiyetteki ilk toplantısının temasını, ana konularını ve hazırlıklarını tartışmaktı.
İki gün süren İstanbul Müzakereleri Birinci Yürütme Kurulu toplantısının ilk gün gerçekleştirilen açılış oturumuna; mevcut Yürütme Kuruluna ilave olarak Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının çatı kuruluşu olan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı, Anadolu Platformu Başkanı ile ülkemizde faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun önde gelen temsilcileri iştirak etti. Bunların yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Elazığ Milletvekili Şuay Alpay, Erzurum Milletvekili Cengiz Yavilioğlu, Muş Milletvekili Faruk Işık, Adıyaman Milletvekili Murtaza Yetiş de toplantıya katılanlar arasında idi.
Toplantı hakkında açılış oturumunda bilgi veren Siyaset Müzakereleri Merkezi Derneği Başkanı Ayhan Oğan, Bölgemizde ve yerküremizde yaşanan gelişmelere bakıldığında insanlığın önemli bir kavşak noktasında olduğunu söyleyerek doğusuyla batısıyla insanlığın yeni bir medeniyet arayışında olduğunu, adeta yeni bir çağın kapısını aralamak istediğini ifade etti. Oğan, İstanbul Müzakerelerinin ana amacının İslam dünyasının entelektüel birikimini bir araya getirerek bunu ortak bir akla ve vicdana dönüştürmek, farklı coğrafya ve kültür dünyalarından uzmanlarla insanlığın siyasal, sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültürel ortak sorunlarını tartışmak, bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşarak bu sorunlarla başa çıkmada geleceğe yönelik ufuk açıcı öngörülerin ortaya çıkmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti. Oğan, bu kavşakta ortak sorunlarımızı konuşabileceğimiz bir zemin olarak İstanbul Müzakereleri’nin nihai hedefinin fikri çabalarımızın bütün insanlığın ortak refah ve kalkınmasını hedefleyen ufukla kuşatıcı bir bilince, kurucu bir iradeye ve paylaşımcı bir ahlaka dönüşmesi olduğunu ifade etti.
Açılış oturumundan sonra geçilen teknik oturumlarda yapılan müzakereler neticesinde İstanbul Müzakereleri toplantılarına ilişkin önemli kararlar alındı. Toplantının birinci çalışma oturumunda Siyaset Müzakereleri Merkezi Derneği’nin esası ve ana çalışma alanları üzerinde bilgi verilirken İstanbul Müzakereleri Projesi’nin ana fikri, kapsamı ve arka planı ile birlikte projenin kilit çıktıları, amaç ve beklentileri tartışıldı. İkinci oturumda ise İstanbul Müzakerelerinin ana fikrinin müzakeresinden sonra, amaç ve beklentiler çizgisinde projeden en iyi şekilde istifade etmek üzere İstanbul Müzakereleri’nin yöntemi, yapısı ve içeriği şekillendirilmesine çalışıldı. İstanbul Müzakereleri Yürütme Kurulunun yönetim yapısı etrafında müzakerelerin yapıldığı üçüncü çalışma oturumunda Yürütme Kurulunun görev ve sorumluluk konuları ile toplantı sıklıkları, kurula eklenmesi muhtemel isimler üzerinde mutabakata varıldı. Toplantının son çalışma oturumunda ise İstanbul Müzakereleri’nin önümüzdeki ilk oturumunun tema ve konuları, yer ve zaman unsurları, program ve formatı ile muhtemel katılımcılar gibi konularda planlamalar yapıldı.
Toplantının kapanışında mutabık olunan noktalar ile bundan sonra atılacak adımların ve eylem planının özet sunumu yapılırken komisyon üyelerinin İstanbul Müzakereleri’nin yaygınlaştırılması üzerine yorum ve önerileri dinlendi. Toplantının kapanışında katılımcılar adına söz alan Prof. İcaz Geylani, toplantı hazırlıkları dolayısıyla Siyaset Müzakereleri Merkezi Derneği’ne ve mükemmel organizasyondan ötürü Pendik Belediyesi’ne teşekkürlerini ve minnettarlığını ifade ettiler.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Comments are closed.